Havens indretning

Indret haven med rum som i huset. Tænk hvis hele huset var ét stort rum. Upraktisk og kedeligt ville mange sige. Men i haven holder mange fast i den gamle model med ét stort rum.

Det synes jeg er upraktisk og lidt kedeligt:
Upraktisk fordi havearbejdet nemt kan blive uoverskueligt, når haven er i ét rum. Er haven delt op evt. med bede eller h�kke kan man ordne et rum den ene aften, det andet rum en anden aften.
På den måde er det til at overkomme at komme igennem sin have, og jeg synes, at med delmål / fordeling af opgaverne, bliver have arbejdet til at overskue.

Det kan også være upraktisk med et stort haverum, hvis man f.eks gerne vil have lavet lidt om i haven. Så vil der være mange ting at tage hensyn til. Hvis haven er delt i flere rum, kan man eksperimentere i et rum uden, at helhedsindtrykket bliver sat over styr.
Jeg synes også, at det kan være kedelig, når man kan se alt, hvad der er spændende at se, på
et øjeblik og uden at man behøver at bevæge sig rundt.

Hvad gør man så ?
Man tager idéen fra huset om flere rum med ud i haven og indretter den med rum, som man har lyst til. Rummene behøver ikke at være firkantede som i huset. Tre-, fem-, seks eller ottekantede rum er muligheder, eller runde � ovale rum.

Når jeg begynder at planlægge et bed � får en idé, bruger jeg haveslangen. Brug fantasien
og flyt slangen indtil formen er, som du synes om - brug god tid i planlægningen - gå rundt om "bedet" og forestil dig, hvordan det vil tage sig ud, når det er tilplantet.

Som i huset skal der i haven være skillevægge mellem rummene. Kønnest er det, når det er levende planter. Det kunne f.eks. være bøg, liguster, taks eller lærk. Det kunne også være blomstrende buske, men i små haver skal man passe på, at hækkene ikke bliver for voldsomme. De må ikke fylde for meget, hverken i bredden eller i højden. De skal kunne ses og lede øjet
rundt i haven, men de skal ikke dominere synsindtrykket.

Man må gerne kunne ane, hvad der gemmer sig bag hækken - så man bliver nysgerrig og lokkes rundt mellem havens rum.

Buksbom brugt som indre hæk � helst de småbladede vokser langsomt, og det tager tid, før en buksbomhæk når op og bliver tydelig. De storbladede typer buksbom vokser hurtigere, men
har en tendens til at blive bare forneden. De storbladede buksbom er billigere i indkøb, end de småbladede buksbom.

Liguster vokser hurtigt og kan holdes ganske smal, så den ikke fylder for meget. Højden bestemmer man også selv. Taks er en fin og stedsegrøn plante. Den vokser langsom.
Nogle bryder sig ikke om taks, de synes, at der bliver for kirkegårdsagtigt.

Lærk vokser hurtigt til, men bliver ved at vokse, dvs. der vil være meget klippearbejde, ved
at holde en lærk hæk, i en passende og begrænset størrelse.

En bøge hæk kan også være god, men den kan blive bar forneden, hvis den ikke må få fylde.
Blandt de blomstrende buske er  f.eks. en spiræahæk flot. Men man skal være omhyggelig
med klipningen, hvis den skal blomstre og samtidig ikke må fylde for meget.